Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Album Ảnh

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  9018733
  Họ và tên Ngô Đức Vũ
  Giới tính Nam
  Email ngoucvus@gmail.com
  Website http://violet.vn/ngoducvu123
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 897 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên ngô nam
  Giới tính Nam
  Email ngonguyen19995@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 3337 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Ngô Đức Vũ
  Giới tính Nam
  Email goodyo9254@hotmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Nhất Vũ
  Giới tính Nam
  Email vu7a15@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 2794 (Xem chi tiết)

  8694827
  Họ và tên Ngô Đức Vũ
  Giới tính Nam
  Email vuluong3032002@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 1615 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Ngô Đức Vũ
  Giới tính Nam
  Email ngoducvu321@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 6052 (Xem chi tiết)

  6177388
  Họ và tên Đoàn Thị Diệu Hiền
  Giới tính Nữ
  Email dieuhien_xinhxan@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Võ Tá Lương
  Giới tính Nam
  Email taluong95@gmail.com
  Website http://violet.vn/w3w
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 803 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Võ Tá Lương
  Giới tính Nam
  Email taluong@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  4437381
  Họ và tên Phạm Thị Kim Kha
  Giới tính Nữ
  Email kimkhalovely@gmail.com
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1486287
  Họ và tên Nguyễn Minh Hải
  Giới tính Nam
  Email haisuongnguyendu@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 1307 (Xem chi tiết)

  2327217
  Họ và tên Đoàn Kiên Trung
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 225 (Xem chi tiết)

  5724735
  Họ và tên Nguyễn Hồng Vĩnh
  Giới tính Nam
  Email thcsnguyendukrongnang@gmail.com
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 1105 (Xem chi tiết)

  5724824
  Họ và tên Nguyễn Văn Dũng
  Giới tính Nam
  Email nguyenhoangdung_nhd87@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/Dungnguyendupro
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  2836473
  Họ và tên Trịnh Thị Khánh Ly
  Giới tính Nữ
  Email khanhly1904@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 3073 (Xem chi tiết)

  3180813
  Họ và tên Nguyễn Kim Quế
  Giới tính Nam
  Email kimquebn@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 10445 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Võ Mạnh Hùng
  Giới tính Nam
  Email hungvomanh28@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 5629 (Xem chi tiết)

  2850998
  Họ và tên Phan The Cuong
  Giới tính Nam
  Email qcuong9@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 8165 (Xem chi tiết)

  1476784
  Họ và tên Võ Tá Kha
  Giới tính Nam
  Email votakha@yahoo.com
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 98 (Xem chi tiết)

  1711633
  Họ và tên Võ Tá Kha
  Giới tính Nam
  Email votakha@gmail.com
  Website http://violet.vn/takha
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 339 (Xem chi tiết)