thkn_500

Photo
Họ và tên Hồ Thị Phượng Liên
Giới tính Nữ
Email luuly261084@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 1555 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Hoàng
Giới tính Nam
Email hoangdeptrai1147384@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hải Yến
Giới tính Nữ
Email nguyenthihaiyen8a1b@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Đức Vũ
Giới tính Nam
Email vungo321@gmail.com
Website http://violet.vn/ngoducvu123
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Điểm số 4577 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên ngô nam
Giới tính Nam
Email ngonguyen19995@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 3935 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Ngô Đức Vũ
Giới tính Nam
Email goodyo9254@hotmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hoàng Nhất Vũ
Giới tính Nam
Email hoangnhatvu352@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 4258 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Đức Vũ
Giới tính Nam
Email vuluong3032002@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 1966 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Ngô Đức Vũ
Giới tính Nam
Email ngoducvu321@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 7039 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đoàn Thị Diệu Hiền
Giới tính Nữ
Email dieuhien_xinhxan@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Võ Tá Lương
Giới tính Nam
Email taluong95@gmail.com
Website http://violet.vn/w3w
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Điểm số 821 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Võ Tá Lương
Giới tính Nam
Email taluong@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thị Kim Kha
Giới tính Nữ
Email kimkhalovely@gmail.com
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Hải
Giới tính Nam
Email haisuongnguyendu@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 1367 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đoàn Kiên Trung
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 558 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hồng Vĩnh
Giới tính Nam
Email thcsnguyendukrongnang@gmail.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 1147 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Dũng
Giới tính Nam
Email nguyenhoangdung_nhd87@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/Dungnguyendupro
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trịnh Thị Khánh Ly
Giới tính Nữ
Email khanhly1904@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 3177 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Kim Quế
Giới tính Nam
Email kimquebn@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 11452 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Võ Mạnh Hùng
Giới tính Nam
Email hungvomanh28@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 6034 (Xem chi tiết)