NHẬP ĐIỂM SMAS

Đăng nhập SMAS ĐT Hổ trợ : 0909629947

EMAIL NỘI BỘ

cong_van

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  thkn_500

  Photo
  Họ và tên Hồ Thị Phượng Liên
  Giới tính Nữ
  Email luuly261084@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 1376 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Hoàng
  Giới tính Nam
  Email hoangdeptrai1147384@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hải Yến
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthihaiyen8a1b@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ngô Đức Vũ
  Giới tính Nam
  Email vungo321@gmail.com
  Website http://violet.vn/ngoducvu123
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 4497 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên ngô nam
  Giới tính Nam
  Email ngonguyen19995@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 3920 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Ngô Đức Vũ
  Giới tính Nam
  Email goodyo9254@hotmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Nhất Vũ
  Giới tính Nam
  Email hoangnhatvu352@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 4157 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ngô Đức Vũ
  Giới tính Nam
  Email vuluong3032002@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 1966 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Ngô Đức Vũ
  Giới tính Nam
  Email ngoducvu321@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 7015 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đoàn Thị Diệu Hiền
  Giới tính Nữ
  Email dieuhien_xinhxan@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Võ Tá Lương
  Giới tính Nam
  Email taluong95@gmail.com
  Website http://violet.vn/w3w
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 821 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Võ Tá Lương
  Giới tính Nam
  Email taluong@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Thị Kim Kha
  Giới tính Nữ
  Email kimkhalovely@gmail.com
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Minh Hải
  Giới tính Nam
  Email haisuongnguyendu@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 1359 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đoàn Kiên Trung
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 415 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Hồng Vĩnh
  Giới tính Nam
  Email thcsnguyendukrongnang@gmail.com
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 1144 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Dũng
  Giới tính Nam
  Email nguyenhoangdung_nhd87@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/Dungnguyendupro
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trịnh Thị Khánh Ly
  Giới tính Nữ
  Email khanhly1904@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 3180 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Kim Quế
  Giới tính Nam
  Email kimquebn@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 11400 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Võ Mạnh Hùng
  Giới tính Nam
  Email hungvomanh28@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Krông Năng
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 6017 (Xem chi tiết)