Photo
Họ và tên Hồ Thị Phượng Liên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 1553 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Hoàng
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hải Yến
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Đức Vũ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ngoducvu123
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Điểm số 4714 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên ngô nam
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 4109 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Ngô Đức Vũ
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hoàng Nhất Vũ
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 4355 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Đức Vũ
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 1969 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Ngô Đức Vũ
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 7060 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đoàn Thị Diệu Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Võ Tá Lương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/w3w
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Điểm số 821 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Võ Tá Lương
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thị Kim Kha
Giới tính Nữ
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 1372 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đoàn Kiên Trung
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 782 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hồng Vĩnh
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 1147 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Dũng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Dungnguyendupro
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trịnh Thị Khánh Ly
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 3215 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Kim Quế
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 11480 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Võ Mạnh Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 6041 (xem chi tiết)