BÀI VIẾT  (163 bài)

BÀI GIẢNG  (29 bài)

GIÁO ÁN  (41 bài)

TƯ LIỆU KHÁC  (162 bài)

ĐỀ THI  (10 bài)

TƯ LIỆU  (111 bài)

DANH SÁCH HỌC SINH  (13 bài)


GIẢI TRÍ  (23 bài)

Xem phim: Long thành cầm giả ca (Chuyện tình của Đại thi hào Nguyễn Du).

Long thành cầm giả ca là một trong những bộ phim nhựa được xây dựng nhân sự kiện kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Bộ phim dựa theo ý tưởng của bài thơ "Long thành cầm giả ca" của thi hào Nguyễn Du. Kịch bản phim của Văn Lê được trao giải nhất trong cuộc...

Website cá nhân tiêu biểu
POWERPOINT PASSION
Lượt truy cập: 2